s/rif BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ng van ¬ęsloten wordt de Dir. der N.V. Gtichtsche Margarinefa- he Kargal^Meic mede te deelen, dat voorloopig tot nadere aarncon- itstel liging in de "bestaande toestand aal worden "berust in- treffenilddgn gehandeld wordt als door den Techn.Ambtvan Bouw er fabri|erl -woningtoezicht in zijn rapport is omschreven. ay D. wjf. 1 bedrag gesioten wordt de ingezonden declaraties geheel te vol- ot gedanC|en. 1932. van Besloten wordt aan den verzochtlsLuit in te trekken en adsbesluilde correspondentie net 1/137 totldfr kade. g voor l l Raad het voorstel te doen het be- af te wachten het resultaat van de Ged. Staten over het onderhoud /- te uit- slissing ijkheid Geueen- ingetrok-l In afzobderlijk besluit wordt niet ncoaig geoordeeld Ingezien de arbeiders in dienst der gemeente vallen on-L Ier het algemeene besluit. waar te leening, - met arden In ver weging k tot r verga-| ag 13 espreKine 1 felstanj gebouwd Ontrent rt uitge last met oezicht I11 het schrijven wordt kennisgenomen en besloten hier- jip in Hei a.s. terug te komen. -*1' >tif icatie [/- fcn de mededeeiing wordt kennisgenome n \L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 186