NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 April 1933» Tegenwoordig de Heeren G. Delceth, Burgemeester.. J1var. Guren en X.lodeesen, 7 e tii ouders. Secretaris 1 G.»A*3&tenBu.rg.. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers j1 t/m3.33 Uitgevoerd I: 4? Afd. II: Jt Afd. IIIAfd. IV Afd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 188