or geox r.io e t J G A e, vooï ege om- 1933 artsys' n van et. s der oen ui en vra; Aanmerkingen BESLISSING Met algemeene stemmen wordt de heer J.G.A.Batenburg be- noemd tot secretaris van de commissie voor georganiseerd overleg. Besloten wordt de kiezerslijst in lijstvorm samen te j stellen. Tje gevraagde credieten worden den secretaris verstrekt Voorts wordt besloten den Minister van Binnenlandsche 2aken te verzoeken bij de behandeling van de wijziging der kieswet in het belang van de gemeenten en hare finan cien te overwegen in de wet te regelen dat de kiezers lijst in kaartvorm mag worden opgemaakt. Een afschrift van het schrijven aan den Minister te zen den aan de ver. van lied. Gemeenten met verzoek bij den Minister adhoesie te willen betuigen aan het schrijven. eeiing

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 18