F vr kr*. 'ijj y?U./r£ Afdeeli Aanmerkingen en No. isluit d'i,^fc-aar aanleiding van het besluit van de Gei. Staten wordt ÜL 334/731 V esiohen bij den Minister van Financiën en Binnenlands jT -gavenfac-HLGhe Zaken beroep aan t e teeKenen tegen de vaststell: luitxeer,®vaa beiragen nader vermeld in het hierbij in ontwerp 'inancieeHtg0e(jgeK:eurde beroepschrift, leent en. ng van hl innings- 1 >34. .Ken de oh ten naJ 'in per- 'giinning I i5 oct. >et zijn .e verier,B anus y'jf ■onform het advies worden de bedragen aan vergunnings- ag reent vastgesteld met een totaal bedrag groot f 1240.-. )yj> besloten wordt den termijn te verlengen. 1 Prins EBesloten wordt pogingen aan te wenden tot het verKrij fgen van meerdere exemplaren. •etributiH lilnis oil ;rsonen, I ;n ophaaiH een op ht .ng bij di jesloten wordt 62 personen van de lijst af te voeren en clL iet te innen bedrag te verminderen met f 155*" lomforn het advies der commissie wordt besloten. |A «di :en op hel >nben er!;t| ■;erkver- lonform het advies der commissie wordt besloten. B.en Besloten ™ordt den Raad w or te stellen de jaarrekening -kening ,|l'332 ongewijzigd vast te stellen, ioch gee: it de jb< :t. De te Ltn in in verant \r4- cd 4V O Ii~~ 7* c^"al

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 190