NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST, gecombineerd. met de ?inancieele Commissie en de Salariscommissie VAN 10 April 1933. Tegenwoordig de Heeren MrG.Deketh, burgemeester J.S.van Duren, wethouder en alle leden der Finan cieels Commissie en Salaris-commissie. Secretaris JG. A.3a tenburg Afwezig Lodeesen, wethouder. De Burgemeester, /7 De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IAfd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 194