NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.2 A r 1 193 2 Tegenwoordig de Heeren Mïf* G.rl)e&e;fch j Burgemeester J. 3.van Duren en K.Loaeeaen'Tet.h.o.ude.rs Secretaris JG3a ttnhure; Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretarie, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd. III: Afd. IV: .IJL...

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 200