Afdeeling en No. Aanmerkingen denvereeniging in overweging te geven conform zijne mee g te handelen door het verzoeK in te trekken en t.z. ritueel daarop in overleg met andere organisaties te- je ve ru6 te komen. s verzot van de 1169/816, waarbij toestemming wordt gegeven tot het üev leenen der bouwvergunningwordt besloten de aanvrage po. 2/245 in te willigen. Bouwvergunning no. 1/672 word geweigerd ÜC1C t. u J lico öuiu ij ven v c-ii* Uta «joa tcli v-cu.» ia-t- JJ

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 208