NOTULEN «y'Ax.. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 10 Januari 193 2» Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deketh, burgemeester, J.S. van Duren en K.Loöeesen. Secretaris JG.A. Batenburg. Afwezig Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. IA() Afd. II: Afd. III: Afd. IV: /jL A cc oord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 20