NOTULEN /t BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 19 April 1933 Tegenwoordig de Heeren J. S. van Duren en K.Lodeesen, Wethpuders Secretaris p»G.Groot, Waarnemend., Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 402 t/m 414 Uitgevoerd Afd. IAfd. Afd. Afd. IV: 'Jj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 210