,4 P V 17W BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ïhterlocal it 80. ig der LI a. 8. Land"». De gevraagde vergunning te weigeren op grond van de om- y JU standigheid dat het voor deze gemeente vastgestelde ma- ximum aantal vergunningen is "bereikt. |Aan de vereeniging mede te deelen dat het college tot zijn spijt verhinderd is tot bijwoning der uitvoering. 3 zijn pa 1 24 in 0 je door h onder he jrt uitge belast; 'ken. Landsche rderen. net de le t hierom- Adressant te berichten dat vooralsnog geen termen aan wezig worden geacht op zijn verzoek in te gaan, zulks naar aanleiding van het rapport van openbare werken. r - b i :i Adressant te berichten, dat zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden met haar verzoek. boom staa Aan den techn.ambtenaar van openbare werken opdracht te rceel. geven tot verplanting van den boom, conform zijn advies, ezen boot 1 iere zijd k* c~L. V' XtjW boom, woning ie leidii bedoelde» daaraan ie gemeen vergegaat ten en s in het ^ethouder( 075* ter* t gedaan i zullen Adressant te berichten, dat tot verplaatsing van den boom zal worden overgegaan, indien door hem de daaraan verbonden kosten ad f 7»50 vooraf in de gemeentekas orden gestort. I* Notificatie. y aA'll "U xvj/r- L2 oiM- r f

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 212