Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 409 410 411 412 413 414 Korte inhoud Bestuur Vrijw. Brandweer |j*berg Ged.staten van Utrecht 9-.4-.t33 <£eelt mede, dat de heer C.J.van Dam be« notific noemd is tot magazijnmeester* 11-4-«33 doen toekomen afschrift van hun besluit van 31 Januari 1933» 3e afd. no.4326'32, 267 betreffende tijdelijke verlaging y» de jaarwedden der wethouders Zal der Best.Ver. tot be strijding der T*B.C. Soest Stichting Jeugd herbergen in Gooi en Eemland te H' surn i7.4-.33 23-3-'33 Wnd.voorzitter de' l2-4-'33 Af dv. d G,e schi lleri van Bestuur v*d. Raad van State Techn.Ambt* Bouw en Woningtoezicht vraagt- toestemming tot het houden eener straatcollecte op 21 April a.s. De inspecteur van politie adviessert de gevraagde vergunning te verleenen onder de gewone voorwaarden. vraagt verlof B voor het z.g4 dagver blijf van het perceel Bosstraat 16. wijst op de vergadering van 20 April ^•s. waarin behandeld zal worden het be< roep van eenige ingezetenen uit Hees te gen het besluit van Gedeputeerde stater van Utrecht dd. 13 December 1932, 3® afd. no. 4068/3121» waarbij beslist werr dat geen termen aanwezig zijn om tot stichting van een openbare school te Hees bver te gaan. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. De gevr van den Het gevi Den heer gemeente treden t heid* Gelet ój afd. no. houden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 213