jr/ïuh i Dam be* 1 besluit 5.4326^ Laging ysc Len eener sssert de ïen onder iagver- t 16. April ïn het be' l Hees te ie staten' 32, 3e 3list wen' sm tot 501 te BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen notificatie» Zal den Raad worden medegedeeld. 1Ai. De gevraagde vergunning te verleenen conform het advies van den inspecteur van politie. Het gevraagde verlof te verleenen. V Wac Den heer lïr. Th.F.Raedt, commies-redacteur .tit. ter AU. gemeentesecretarie op te dragen namens de gemeente op te Q treden bij de behandeling van nevenbedoelde aangelegen- Ik heid* 5e verzoe i van de i. Gelet óp het schrijven van Ged.Staten dd. ll-4-'33» le afd. no.1003/829 wordt de vergunning no. 1/645 aange houden. L9 jr

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 214