NOTULEN §L m BURGEMEESTER EN WETHOUDERS trtr VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 21 A P r i 1 193 3 Tegenwoordig de heeren Mr. G.Deketh, Burgemeester J»S.van Duren en JULodeesen, Wethouders Secretaris Groot, waarnemend Afwezig Accoord De Wethouders, /c. De Burgemeester, T)e Secretaris^ Bevat volgnummers 415 t/m 433 Uitgevoerd Afd. 14? Afd. Afd. III Afd. IV: l

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 216