-rfïhlrr m- Ir. k bij een rden. izennet BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt H.van Rouwendaal voor den tijd van gen te schorsen uit de werkverschaffing. 8 da-» J'y/* Tot de gevraagde betaling wordt besloten. - anbestedii lot uitbetaling van bedoelde aannemingssommen wordt be- gJj taaldsloten. j Gorinchej 1 f j/rui ff terdam andel-Mij 1 idi ng (Ster ats, gele t te Soes nte Soest tsing vat enende dsche af* De gevraagde vergunning te verleenen volgend het over gelegde ontwerp. taJUL n het in bbende age-leg- Wordt ter kennisneming in handen gesteld van de Com- missié Uitbreidingsplan. cl et verzot \pril j.1 rceel op rond van port dd. Adressante te berichten dat geen termen aanwezig wor den geacht om nog van de bestaande verordening inzake de .voorwaarden van levering van gas af te wijken. ifiJcL. v' nverslag« d zich til straatver 11 end heïj f .De Maat in de ge et officij haar etan it nader pij wil e'1 tot een oals wel Aan de P.U.E.M. te adviseeren de Raadsleden individueel V uit te noodigen tot bijwoning van de bedoelde overeen- komst in hare toonkamer te Utrecht. 1 V- Cis

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 218