BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen racht hou, htwaar- autobus halen. bodsbega- 'Den Raad te adviseeren de gevraagde ontheffing niet te verorde. dende aan emeente, bben of gen val- van de teenhouwe n de Ker* de lei- ht, advi- NIET te verleenen op grond van de motieven, port van Bouw- en woningtoezicht. vermeld in het rap- waarin elt voort rdt rap- nisch anüi van open- tengevol - en vuil r een ij ai e Soestei wordt oi erzoekt s van asci de lei- t rapport ke aange- ar van recht vafl de van det t terrein an het V.Lennepl n het meer kan verzoekt opdat van kan worde' Den Techn.Ambtenaar van Openbare '"/erken te machtigen ten behoeve van een nieuwe duiker 3 rioolbuizen te leve ren, waarvan de kosten f 7,50 bedragen, en deze door adressant te laten leggen onder goedkeuring door of na mens B. en W. IA V 's' d, Besloten wordt de behandeling van het adres aan te hou den totdat de geheele kwestie "ophaling asch en vuil- nis" onder oogen wordt gezien. asftL. 14U1. Den Techn.Ambtenaar van Openbare Werken te verzoeken zijn rapport te verduidelijken onder overlegging eener w r situatieteekening. .1 cL,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 220