NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 25 April 193 3- Tegenwoordig de Heeren Mr. G»Deketh, Burgemeester J.S.van Buren en K.Lodeesen, Tetiiouders Secretaris JG»A*Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, A cA De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 432 t/m 44-3 Uitgevoerd yV Afd. IAo Afd. IIAfd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 224