4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 28 A P r i 1 1933- Tegenwoordig de Heeren Mr. Ci.Deketh, Burgemeester J.S.van Duren en K.Lodeesen, Wethouders. Secretaris J.G .A. Batenburg, Afwezig Accoord De Bumemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 444 t/m 4Ó 9" Uitgevoerd Afd. 1: 4, Afd. II Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 230