Volg num mer Afzender of voorsteller Datu m Korte inhoud 4 3 Commissie van bijstand Grond bedrijf. Afdeeling financiën. Voorzitter 5 Jan.'geeft naar aanleiding van het schrij ven van de Utr.Waterleiding ad. 25 De cember j.1. inzake aankoop van grond ten zuiden van de spoorlijn Utrecht- Amersfoort als haar oordeel te kennen, dat de gevraagde som van 50*000»= en de gestelde voorwaarden gehandhaafd moeten blijven. adviseert over te gaan tot het benoe men van een geneesheer belast met het verrichten van de doodschouw gedurende het jaar 1952* ibiedt ter vaststelling aan de lijsten inhoudende de vergoedingen voor het ophalen van asch en vuilnis 1955 voor Soest en Soesterbergj respectievelijk 1842,50 en 280,=- Beslc beric stand 'Met a jaar richt si De li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 23