NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A. VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 2 M e i 193 3 Tegenwoordig de Heeren Mr. G«Deketh, Burgemeester J.S.van Buren en K.Lodeesen, Wetnouders Secretaris J.G.A.BatenBurg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers 466 t/m Uitgevoerd Afd. 1:^7. Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 240