Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 473 Mevr.M.Korrelboom-; 23-2-'33 Hus verzoekt het haar toebehoorende perceel Soesterbergschestraat no.X33 te voorzie van een aansluiting op de hoofdbuis der waterleiding. De Techo.Ambtenaar belast met de leidi^ van Openbare Werken adviseert aan adres, santé tot wederopzeggenstoe vergunning te verleenen tot het leggen van een dienstleiding in gemeentegrond vanaf de hoofdbuis in de Soesterbergschestraat naar bedoeld perceel onder de door hem voorgestelde voorwaarde efa ónder bepa ling, dat ter erkenning van het eigen domsrecht der gemeente ffan den grond telken jare een bedrag van f 0,25 in de gemeentekas zal worden gestort.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 243