"11 BESLISSING Aïdeeling j en No. Aanmerkingen e vergunning wordt verleend onder de voorwaarden door [P cJti. en Techn.Ambt. in zijn advies gesteld. V i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 244