NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 5 Mei 193 3 Tegenwoordig de Heeren Mr. G*Delceth, Burgemeester. J.S.van Duren en K.Lodeesen, Wethouders. Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 474 t/m hfl Uitgevoerd Afd. I: Afd. II: Afd III Afd. IV A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 246