/I l vUi. v xn BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen schrij- 2^ De- grond recht- be kennen, 300 en ïaafd benoe- net het ^durende Lijsten r het 52 voor aveli jk Besloten wordt aan de Waterleiding^Maatschappij te berichten conform het advies der Commissie van Bij stand Grondbedrijf. Met algemeene stemmen wordt Dr.J.H.A.Rupert voor het jaar 1952 benoemd tot geneesheer belast met het ver richten van de doodschouw. De lijsten worden vastgesteld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 24