JY' yuM. y/'/or$> BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen tgazijn- viaaruit hen den rKeli j hoofdzaa, it ver- 31 DeceJ g van hel emming gj raad. ich met «Goedgevonden wordt de afboeking te aanvaarden. W.aJj-. eau per van het et het rstr. 27, and van oor ver- adviseertj: te wach> ekeurd. k is ge- ingevraajj sn gen 3 afgevte- se niet heeft mei srschul- ieind 1 welke 1 genome! je subsidie kan thans worden uitbetaald, Daar' het ingestelde onderzoek blijkt dat geen voldoende e en royale medewerking van de grondeigenaren is verkre- '7 gen geworden, wordt besloten geen verdere stappen te doen tin tot verbetering van den Noorderweg te geraken. Deze beslissing aan de adressanten mede te deelen. Aan Notaris Dammers zal gevraagd worden of geen borgen zijn gesteld voor de richtige betaling van het verschul digde bedrag om reden dat de vtilingsvoorwaarden van borgen gewag maakt. het be* Ltot :p-ui tlireif .ke inge- larop tot|| ïen, nog worden I tot verfl )e vergadering is van oordeel, dat de bouwaanvragen als /c loor de afdeeling bedoeld niet naar de Ged.Staten behoef ven gezonden te worden. slechts is goedjj ng is t te be- steun- JBesloten wordt de steunregeling op de gewone wijze te [[blijven uitvoeren.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 250