Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 493 494 Techn.Ambt. Gas bedrijf Techn.Ambt. bouw en woningtoezicht 2-5-'33 verzoekt machtiging tot het tostandbren- gen van een uitbreiding van het hoofd buizennet aan de Hartmanlaan en Van Len- neplaan. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. gehouden tiging v belet op Lfd. no. |toesternm gunning en I/698

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 253