X zp 6 andoren- hoof <1- Van Len- verzoe- van de Aldeeling BESLISSING Aanmerkingen en No. gehoudens gunstig advies der Gascommissie wordt de mach tiging verleend. Gelet op het schrijven van Ged.Staten dd. 2-5~'33» le //-. afd. no. 1517/959» no. 1518/960 en no. 1519/961» waarbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der bouwver gunning, wordt besloten de aanvragen nos. I/693, 1/695 in 1/698 in te willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 254