NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 9 Mei 1933, Tegenwoordig de Heeren MrG.üeiceth, Burgemeester J.S.van Duren en K.Lodeesen, "Wethouders Secretaris JJG«A»Bat enburg Afwezig Accoord De Wethouders, Je-, <*£-- De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 495 t/m 515 Uitgevoerd Afd. I£\q Afd. II Afd III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 256