ESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen doch nie chaff ings f 3632,67 s verxe;« er u.l.o, sich met sigingen iaf aan di onden. maalde bi; lening j een ter Lriklaan, 3tin afstand iiding var met de jicht ad- l te ver- Ie "bij ar ïning. wonende jehoeft I- smb d met den ;errein, la straal ie H.523' 'ing te lat van jheiding 1 Ee en sen door m bouw .zen op feedestr. 3t,in sec 1 van het Ier boutf- idige ont rèseerie e ontheffing wordt verleend conform het advies van louw- en Woningtoezicht. -uCÜ U. |e ontheffing wordt verleend conform het advies van louw- en woningtoezicht. V cJd 'e ontheffing wordt verleend conform het advies van 0uw- en woningtoezicht. Is waarborgsom voor de richtige uitvoering van de wer en verbonden aan het leggen van een trottoir voor de e bouwen 4 winkelhuizen zal f 243,50 bij den gemeente- ntvanger gestort moeten worden. Cis.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 260