■4 NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 7 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 12 Mei 193 3- Tegenwoordig de Heeren Mr. Gr, Deketh, Burgemeester J. 3. van Duren en K. Lpdeesen, Wethouders. Secretaris J. G» A. Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. t/m Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 266