Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud deelt de vergadering mede, dat op 12 He 1933 in dese gemeente is geboren Herni- na dochter van Heimen Huisman en Ja co ca Dunsbergen, tonende Staalwijklaan 7 net welke geboorte de gemeente Soest 15000 inwoners telt. Overeenkomstig s Raads beslissing zal aan dit kind een spaar bankboekje met f.100,worden uitge reikt, Spreker stelt voor de vader van het kind in de vergadering te laten ko men. De Vader van het kind komt in de verga dering en wordt door den Voorzitter toe- gesproken met de mededeeling dat zijn dochtertje Hermina de l^OOOste inwoner is bij welke gelegenheid aan het kind een spaarbankboekje zal worden uitgereii De Vader dankt het College voor de aangi name mededeelingen. In den avond van 13 Mei 1933 wordt het gemeentebestuur door het Soester Harno- niecorps ter gelegenheid van het feit jdat Soest l^OOO inwoners telt een sere nade gebracht. |De Voorzitter van het Harmoniecorps, de ^Heer A. O. Dammers, spreekt het gemeen tebestuur een woerd van gelukwensch toe, .met den wensch dat Soest blijve toene- :Dien in groei en bloei onder leiding var. jden Burgemeester en de overige leden vai het Gemeentebestuur. De Burgemeester antwoordt den spreker en dankt het Soester Harmoniecorps voor de huldebetooging.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 267