NOTULEN Aji SS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1Januari 193J. Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Dekethburgera-eest er JSvan Duren en K.Lodeesen wethouders Secretaris J.G.A.Batenburg. Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. 1: 4, Afd. IIAfd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 26