OTU LEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN ló Mei. 193 3. Tegenwoordig de Heeren Mr. G-Deketh, Burgemeester, J.S.van Duren en K.Lodeesen, Wethouders. Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers Uitgevoerd Afd. IAfd. II t/m fff Afd. III Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 270