3- A BESLISSING I Afdeeling en No. Aanmerkingen der gemeente een eenvoudige duiker in de greppel te leggen. tr van ia afvtijxing van de meeningvan den Techn.Ainbt. 0.7. recht i Benscht liet college de rechten van overweg te handhaven le van lel besluit den Techn.Arnbt. op te dragen voor rexening i terrein I in het V.Len- ;hans V2nTJ 'uik meer hij ver- iffen,op- ted erom rent den door deal leiding 1 j diens een situB ;en opricj lietanK, e goest, s. De ding van ert de ge- n, onder aarden. 3 langs echn .Ar,bt£f aare wer- 1 uit bij 14. iooals i p J uni )uden van op 2 da' -9 pk. ;eert vcof ie vergui- ;n te Besloten wordt de gevraagde vergunning onder de door ijen ïechh.Ambtgestelde voorwaarden te verleenen. V (v kan adressant mede te deelen, dat zijn klacht ongegrond Ls en mitsdien voor kennisgeving wordt aangenomen. Kennisgenomen De toestemming wordt verleend voor één dag n.1 ,26 Mei a.s. op J h.- i£>i$ /J l onder- l een ian (per- tarbij eer envoor- iet per- JDen raad voor te stellen de strook grond in eigendom te aanvaarden en wel onder door schenker gestelde voorj- waarden. iBij O voorts aandringen op inzending van de gewij zigde afstandsverklaringen Konlnginnelaan. ■Dp grond dat liet maximum aantal vergunningen is be- Jteikt wordt de gevraagde vergunning geweigerd. V a c/.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 276