551 552 555 554 555 Commissie Grond bedrijf Idem 15—5— ^5 adviseert den koopprijs van het aan uej Gallenkamp pelsweg gelegen perceel c. Ino. 1251 te bepalen op f 2,50 per H2. 1 5-5->5 adviseert naar aanleiding van het ver zoek van v/.v.d. Velden geen grond te jverkoopen aan den hoen v erl.Talmalaan-l Soesterengweg. Idem 15-5-'55 uirectie v^a Pen-, sioenfondsen Bestuur afd.Soest 15-5-'55 van "Yolkso der- kan zich vereenigen met het voorstel om aan L.Langeveld te Zeist te verkoo- pen een strook, groot ongeveer 50 MZ van het perceel H.no. 5465,deel uitma kende van den ïiieuweweg. ^deeit mede niet in de gelegenheid te wijs' .zijn tot conversie der leening pro res- to groot f 552100.- a 4|- 56. verzoekt toestemming tot het houden eener collecte voor het fonds tot Steuiil openbaar onderwijs op p Juni 19p5« Be Inspecteur van Politie deelt bij sciirijven van 16 kei 1952 -a.ri.no.194/4] mede geen bezwaar te neouoi, mits de toestemming 'wordt verleend onder de ge bruikelijke voorwaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 281