y? ouj y/': ij 11 3ESL SSiN Afdeeling Aanmerkingen [De verkoopprijs aan adressant mede te deelen en bij [aanvaarding van den grond den raad.;.de verkoop voor fte stellen. Aan v.d.Velden mede te deelen dat üe gxind niet ve. [kocht kan worden. Aan den aanvrager mede te deelen dat de grond kan /orden verkocht tegen den prijs van f 1.- per M2 on- ider dezelfde voorwaarden als omschreven in het raads besluit dd. lo Januari ïypp ter zake grondverkoop aan El.de ituygt. V 2J^slj :sloten wordt bij Staal en Co. een aanvrage te doen Ivoor een nieuwe leening. ■De vergunning wordt verleend, "k" ZJI j (3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 282