NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A. UL VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 23 Mei 193 3- Tegenwoordig de Heeren llr. G.Deüeth, Burgemeester J.S.van Buren en IC.Lodeesen, 'ïetliouders Secretaris JU.A .Batenburg Afwezig Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 55^ t/m 592 De Secretaris, Uitgevoerd Afd. IAfd. IIt Afd. IIIAfd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 284