num- i Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 56I 562 563 564 565 566 567 568 Gezondheidscommis- sie voor Baarn c.a.te 3aarn Bestuur Ned.Ver. tot afsch.valco- holhdran kenafd den Dolder 'T e o hnAmb tOY Techn.Ambt. Bouw- en 'Voningtoezicnt j -i_ger der Heils, Tehuis voor mannen| te Utrecht 15-5-'33 doet prijsopgaaf inzake het aanbrengen 'van zitbanken op de tribune van de raad ;Z a a 1 13-5~ 33 adviseert aan H.J.Dolfin ontheffing te verleenen van het bepaalde in art.14 sub b der Bouwverordening voor den "bouw [van een blok van 4 winkelhuizen op een terrein gelegen aan de Soesterbergsche- straat kad. bekend in sectie H.no.3268 en 353l' 9-5~33 zendt begrooting van inkomsten en uitga. T;ret de ven voor het jaar 1934* eenige 12-5-' 33 verzoekt toestemming voor een collecte 'te Goesterberg en Soestduinen tot aan ;de grens spoorlijn Utrecht/Amersfoort jop 3-9 Juni a.3. des avonds tusschen 6 [en 9 uur. De Inspecteur van Politie heeft geen bezwaren. 6-5-1 33 verzoekt toestemming tot het houden var, een collecte op 12 en 13 Juni 1933» )e [Inspecteur van Politie adviseert afwij- !z end Th.J.van der Kley 3-5~'33 vraagt verlof A voor de voorlocaliteit van het perceel Molenstraat Oi4.no.95» Techn.Ambt. bouw en woningtoezicht Ged.Staten dezer provincie 17"5"'33 rapporteert dat G. G.Ho 1wonende Postweg 20 te Soesterberg ontheffing behoeft var. jhet bepaalde bij artikel 3 der bouwver ordening ten behoeve van den voorgenomen jbouw van een dubbel woonhuis a.d.Verl. Postweg, kadastraal bekend gemeente [Boest, in sectie Een adviseert de noo*l iige ontheffing te verleenen onder de door hem voorgestelde voorwaarde. 9-5-33 ideelen mede dat hunnerzijds tegen het beginsel tot oprichting van een stich ting hot beheer van het Soester natuur bad "de Duinen" geen bezwaar bestaat, in verband waarmede zij een onderhoud over deze zaak niet noodzakelijk achten. ?erl p.anzien van het onteerp-rar dsbesluit tot oprichting van een stichting worden on" kele opmerkingen gemaakt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 287