T ^>4 i/; ctp- xk uk* v- Ja. BESLISSING Afdeel Aanmerkingen houden op 11 r te iseert 913, zoek te j het Centr anuari le Vré- geldin- j Besloten wordt de toestemming tot het houden der I Collecte te weigeren, in verband met de vele col- lecten, welke reeds gehouden worden en voorts in ver- band met de motieven door den Inspecteur van Politie I in zijn rapport vermeld. /V/s- ng de gele- taan uit te eze in lot beschikbaarstelling van een groot zilveren madail- JeL. le wordt besloten. wezen ervangend' mraissie ifan de mededeeling wordt kennisgenomen. d.W.J. I Hde vergunning wordt verleend tot 1 April 195) en uit brengen 4»sluitend voor de reclameborden, welke op dit oogenblik eve van I^Bter plaatse aanwezig zijn en door de politie moet wor- ■oons,te- ®ien opgenomen, het aan l de van ilt bij tede .ging van ;aat ,e om- zal wor-B van de tnd Je vergadering is van oordeel dat er geen redenen zijn A ie pachtsom te verlagen, aangezien bij de openbare ver-^. pachting der weilanden de algemeen daling reeds was in getreden. üeromtrent alsnog het advies der grondcommissie ver- aemen. j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 28