"f- .13 u. 'an een iging op. Geor .3erk. n de ver- der veror- in verband ng eener tHi erop raoht aan 2922 welke k in de s aange- Vrijw.Braa herdenking n en stelt te vragen drag als e overhan- d mede te .ens is de adhuize tt zullen ge< dt beslo ten der 150.-.Uil ch voor rov.Bond rvergade-| gehouden! tgaven zij! uur en lel Stftinadel het feit! toners tel! Luchtvaar! de Utr. it jaar i« eente de welke ge-I den bond tellen hei net vemoe/I te willen op te vervaal rrein it te doeü Batenbui'b' BESLISSING Afdeel ing en No Aanmerkingen Ie vergadering besluit na kennisneming van het schrijven >r het rapport van den techn.ambt. de voordracht dd. 21 loril j1te handhaven en opnieuw bij den raad aanhangig te maken. Conform het voorstel van B.en voorstel den raad te doen bij aanduiding "extra post". wordt besloten. Het begrootxngswijziging met Jordt besloten. 1/ fordt besloten. L U7 L -> lttA 1L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 296