Korte inho Afzender of voorsteller Datum num mer 591 592 Ged.Staten 16-5- '33 3e afd.no. 1317/1198 Techn.Ambtbouw er. woningtoezicht maKen eenige bezwaren tegen onderhand- schen verhuur van het parkeerterrein Soesterberg tenzij er overwegende rede nen zijn waarom van een openbare ver- oachting moet worden afgezien. biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teexeningen en adviezen. Aangez verpac. te dee. Het col beslui brengei overgei De pacl dat vel spronk< kunnen Het opi der ve Je bou' De nos van gei I69I/K i"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 297