NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 33 VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 3 Januari 1933 Tegenwoordig de Heeren Mr. G.Deiceth, Burgemeester J.S.van Duren en K.Lodeesen, Tethouder® Secretaris J. G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, De Secretaris, Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. Afd. IV:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 2