NOTULEN burgemeester en wethouders VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST 193 3 VAN Tegenwoordig de Heeren Ji4r. G.Beiceth, Burgemeester J.S.van Juren en K.Lodeesen, Wethouders Secretaris J.G.A.Batenburg Afwezig Accoord De Burgemeester, De Wethouders, A De Secretaris, 611 593 Bevat volgnummers t/m Uitgevoerd Afd. III Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 300