BESLISSING ■de bij ar-, iieverorde- wegen te ;and heb- .ellijk la- •en of tot .nnemen i kosten sn bouw vai. 3 een nieu* rbodsbepa- t Ld van ar- 230 va3tge- ier Hinder- 1 iing van e« Laatsbe- I e tank, in- 1 onder- I ts, bestas:'; I ie,inhouden- Kada sp eette C. rdt advies nt der vrij- nisch anbti an bouw- er, Afdeeling en No. Aanmerkinaen Besloten wordt het verbod tot parkeeren uit te vaardi gen conform het advies van den Inspecteur van Politie. 1/ Ji. volks- e paalde Aan den raad voor te stellen het crediet groot f 68194,44 voor den schoolbouw beschikbaar te willen stellen. Besloten wordt aan den raad voor te stellen de gevraag de ontheffing te verleeneh. P cJl -k.' Xjisr. I* ■Van het verslag wordt kennisgenomen en besloten het den raad ter mededeeling aan te bieden. dekking vatWKennisg de gemeen- i de met aansprak en omen. ng van een U tr.iaterl omtrent le d aan ddel1 gesloten wordt de Directie der Waterleiding Mij. voor stellen met het verplaatsen van het hekwerk te '•achten, totdat met de vernieuwing van het wegdek der banningstraat wordt overgegaan. t2 o^cl W b£>01 ie' CL' ci. X

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 302