denvoorlo- :straut 43, tot huur- ueweg 65 k. der gemeen- nde prij- n met 300 3 te ver- j voor de j Deze regel uiic over oodwoning 1 m verschuil er woning oorende het bui tem ige van huil i. en van -I wegen opl 3.W. advie 1933, Keeren de werk- jen. tn den ter .s verleen! .4 der bat'- tnee iubot eg en aan itraal be- E.1530 de leidinè viseert n termijn ker mede nen voor terrein n noodige r^eging Afdeelinq Aanmerking De huurverlagi ng tot f 4,75 per week wordt goedgekeurd, Xsj/ <P^ Op Orond, dat de localiteit niet voldoet aan de wette- V1 JU- lij.ie voorschriften wordt het verlof geweigerd, 16 L?p Kennisgenomen. Besloten wordt adressant te berichten dat geen termen aanwezig zijn tot inwilliging van zijn verzoek. IA l. Besloten wordt den arbeider G.de Beer f 1,50 beschik- baar te stellen, wegens extra slijting Van het schoeisel Besloten wordt adressant mede te deelen, dat verlenging wan den termijn niet meer verleend wordt en hem voorts te berichten dat een ontheffing in gunstige overweging zal worden genomen wanneer de bouwplannen een meer vas- fceren vorm zullen aannemen. V IH^.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 306