-f 1 k O.ïï. Jm. BESLISSING Aideeling en No. Aanmerkingen trice een aan :n muil- 'f-Pot ;oebehoo- voor- je ver- noo- len aan materi ld te be- afdee- inds chen intper- m te Ier Per- rceelen en latbe- De eigenaresse van den hond aan te schrijven conform het advies. A V De eigenaresse van den hond aan te schrijven conform het advies. |De verzoeken worden verleend en geboekt in het desbe treffend register onder de nrs. 1/641 en 2/2^4. (Besloten wordt het vervoer van materialen in 1923 te I gunnen aan A.A. v.d.Zouwen en W.Hilhorst, een en an- Ider conform het advies van den technisch-ambtenaar 0-W/4. Besloten wordt den Raad voor te stellen conform het advies afwijzend op het verzoek te beschikken. Conform het advies wordt besloten.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 30