NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 7 J u n i 1933 Tegenwoordig de Heeren Mr. d.Beketn, Burgemeester J.S.van Buren en K.Lodeesen, .Yetnouders Secretaris J« (i.A.Bateriburg Afwezig Accoord De Wethouders, M- De Burgemeeste De Secretaris, Bevat volgnummers .6.20 t/m 63,d Uitgevoerd Afd. I: fA Afd. II Afd. Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 312