lT6/ HS. j BESLISSING gen ij laai t perceel e leidinl iseert d nen ondeH arden. j. aankoop viseert! t het e vericoü' ■erorde- ter voor|l ;n van wj ,dat ingt 9 Juli sning in 1 i honing- ;en Gei, iet be- aanbe- .ng van dfl •dt voortll ichnisc'n I ig van *kbroe*c il hij de ongereed» jesprak >rbaat 3ings- gen schil i en kleuj rijs. Afdeeling en No. Aanmerkingen De toestemming wordt verleend conform voorwaarden door Bouw- en 'Voningtoezicht gesteld. Besloten wordt aan G.G.van den berg mede te deelen, dat er geen heswaren zijn tegen overschrijving van het erf- lachtsrecht op zijn naam, doch dat in verhand met het ontwerpen van het uitbreidingsplan voorloopig niet tot verkoop van het pjerceel kan worden overgegaan. Besloten wordt de Kon. Ned. Brandweervereeniging de re dactie ter heoordeeling toe te zenden van het ontwxsrpen [artikel voorkomende in het ontwerp der nieuwe bouwver ordening een en ander als door den techn.ambt. houw- en woningtoezicht bedoeld. Besloten wordt aan het crisiscomité afdeeling kleeding fsecretaresse mej. Schuylenhurg) te verzoeken een werk broek ter beschikking van den ambtenaar te stellen. adressant te berichten dat geen termen aanwezig zijn om aan zijn verzoek te voldoen. Idressant te berichten dat voorloopig op zijn aanbieding ïfiet kan worden ingegaan. jen wij^i Gelet op de bezwaren van Openbare 'Verken wordt besloten jor per- liet verzoek af te wijzen. il beketilp jelegde JLféZ, J c^X 12 t(<j I tl*?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 316