So NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 8 Juni 19333' Tegenwoordig de Heeren G.Beketh, Burgemeester J.S.van Buren en K.LodeesenWethouders Secretaris J. G.A. Batenburg- Afwezig Accoord De Wethouders, De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 639 t/m 640 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. ill- Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 320