BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. it het i op de >orover- ïgang ïgstraat iter'lei- 'echt- sgeerae in A.En- sollici- iester- Lis Géer' sring rschil- treKKini; n aijn u benoe- nt ver en goed d heeft ie den meester Met algemeene 3temmen wordt Jacob Cornelis Geervliet Atf fwonende te Middelburg ingaande 12 Juni 1933 benoemd tot tijdelijk badmeester-instructeur op een salaris van f 35.- per week, met kans op vaste aanstelling bij ge bleken geschiktheid. Conform het voorstel van den vooraitter wordt besloten, <Jci. De openbare bekendmaking van het besluit aal spoedig 3bo/ moeten geschieden met het oog op de opening van het na tuurbad. Aan Openbare "Jerken opdracht te geven tijdig de noodige borden te plaatsen. 3 0 té I 9

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 322