NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 1.3 J u n i 193 3- Tegenwoordig de Heeren Mrü.Jete th, Burgemeester J.S.van Buren en K.Lodeesen, Wethouders Secretaris «JG.A «Batenburg.. Afwezig Accoord De Wethouders, JOL De Burgemeester, De Secretaris, Bevat volgnummers 6.41 t/m666 Uitgevoerd Afd. IAfd. II Afd. III: Afd. IV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 324